Betingelser

I den grad vi har oppgitt priser på timebestillingssystemet, så er prisene eksklusive merverdiavgift.

Vi vil bekrefte din timebestilling på e-post og sende deg påminnelse dagen i forveien. Når bestillingen din er bekreftet, så er avtalen bindende.

Rådgivning gis uten noe som helst forpliktelser, Matrix systemer AS er helt fri eventuelt ansvar som følge av mangelfull, villedende eller sviktende rådgivning.